© Copyright

Loading
loading..

© Copyright

październik 7, 2015
BOFH1
No Comments

Informacje o prawach autorskich

O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa do wszystkich materiałów zamieszczanych na stronie www.dreszer.pl są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zezwolenia jest wzbronione. Naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnością prawną, określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisach kodeksu cywilnego oraz przepisach prawa prasowego.

Kancelaria Dreszer i Wspólnicy nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie, jak również za inne straty i wydatki poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych na stronie www.dreszer.pl. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące na stronie www.dreszer.pl są zastrzeżone przez odpowiednie firmy.

© 2002 Dreszer i Wspólnicy Sp. z o.o.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background