Nasz zespół

Loading
loading..

Nasz zespół

październik 7, 2015
BOFH1
No Comments

Head Partner

Hanna Dreszer-Lichańska

mgr inż. elektronik, absolwent Politechniki Warszawskiej, absolwent Studiów Podplomowych: Handlu Zagranicznego (SGH) Prawa Własności Przemysłowej (U.A.M. w Poznaniu), od 1963 r. rzecznik patentowy, kursy w zakresie Europejskiego Prawa Patentowego i Komercjalizacji Innowacji (CEIPI). Wspólnik-supervisor w spółce jawnej DERESZ & DRESZER, utworzonej w 1991 r. ze ś.p. adwokatem Jolantą Szymanek-Deresz (od 2000 r. zatrudniona jako szef Kancelarii Prezydenta RP, zginęła w katastrofie smoleńskiej w 2010 r.). Spółka funkcjonuje do chwili obecnej w niezmienionym charakterze i specjalistycznym profilu działalności, kolejno pf. Dreszer i Wspólnicy sp. jawna, Dreszer Grenda Kondrat sp. jawna, Dreszer Grenda i Wspólnicy sp. jawna, aktualnie pf. DRESZER i WSPÓLNICY Sp. z o.o.

Od 1987 r. w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI) – w 1991 r. współzałożyciel Polskiej Grupy tego Stowarzyszenia; od 2004 r. członek ECTA – Stowarzyszenie Znaków Towarowych Wspólnot Europejskich (European Communities Trade Mark Association). Uczestnik konferencji i zjazdów międzynarodowych organizowanych przez te stowarzyszenia.

Autorka i/lub redaktor licznych publikacji z zakresu własności przemysłowej, licencji, ochrony prawnej programów komputerowych. Uczestnik permanentnie prowadzonych szkoleń w zakresie europejskiego prawa patentowego, ochrony wspólnotowych znaków i wzorów przemysłowych, prowadzonych przez ekspertów europejskich.

 

Rzecznicy Patentowi

Wykształcenie wyższe – nauki ścisłe (techniczne, biologiczne) i prawne, uprawnieni do reprezentowania klientów w postępowaniach przed UPRP, EPO oraz w sprawach krajowych i wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed EUIPO, WIPO i w procedurach spornych, administracyjnych i sądowych.

Stały personel asystencki

animacjaWszyscy posiadają wykształcenie wyższe, operują łącznie językami obcymi: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim.

Partnerzy stowarzyszeni

Związani z Kancelarią umowami o stowarzyszeniu:

  • prawnicy – radcowie prawni wykonujący swój zawód samodzielnie, stosownie do polskich przepisów korporacyjnych , specjalizujący się w prowadzeniu spraw własności przemysłowej, prawa autorskiego i konkurencji oraz komercjalizacji tych praw w obrocie krajowym i międzynarodowym;
  • specjaliści i przedstawiciele środowisk naukowych – związani z Kancelarią na podstawie zawieranych z nimi, w miarę potrzeb, umowami o stowarzyszeniu i/lub o dzieło, w szczególności świadczący pomoc jako konsultanci, których opinie są wykorzystywane zwłaszcza w postępowaniach spornych, odwoławczych, sądowych itp.

Współpracownicy

Stale współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi oraz ze specjalistycznymi tłumaczami tekstów technicznych z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, innych języków w miarę konieczności. Wszyscy tłumacze posiadają wykształcenie wyższe w określonych dziedzinach nauki i techniki. W sprawach tego wymagających współpracujemy ze specjalistycznym Biurem Notarialnym, tłumaczami przysięgłymi oraz z biurem detektywistycznym. Z klientami zagranicznymi prowadzimy korespondencję najchętniej w j. angielskim, ale także w j. niemieckim lub francuskim.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background