Współpraca

Loading
loading..

Współpraca

październik 7, 2015
BOFH1
No Comments

Loading map...

Loading

Współpracujące kancelarie oraz instytucje

realizacji zadań powierzonych przez klientów krajowych i zagranicznych wykorzystujemy potencjał intelektualny stale aktualizujących swoje umiejętności rzeczników patentowych i prawników zatrudnionych w Kancelarii na podstawie umów o pracę. Stale szkolimy co najwyżej dwu kandydatów na rzeczników patentowych, o wysokich kwalifikacjach prawnych lub technicznych.

Współpracują z nami, w miarę potrzeb, związani z Kancelarią umowami o stowarzyszeniu lub umowami o dzieło, specjaliści i przedstawiciele środowisk naukowych, pełniący funkcje konsultantów. Opinie konsultantów są wykorzystywane w szczególności w postępowaniach spornych, odwoławczych, sądowych itd.

Wszystkie osoby zatrudnione w Kancelarii posiadają wyższe wykształcenie kierunkowe oraz kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonywania zawodu.

Personel asystencki w Kancelarii posiada wyższe wykształcenie w zakresie językowym (język angielski, francuski, rosyjski), stale współpracujemy z tłumaczem przysięgłym w zakresie języka angielskiego oraz ze specjalistycznymi tłumaczami tekstów technicznych z jęz. angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, innych języków (jeśli to konieczne). Posiadają oni wyższe wykształcenie techniczne w określonych dziedzinach nauki i techniki. Z klientami zagranicznymi najchętniej prowadzimy korespondencję w języku angielskim.

W sprawach tego wymagających współpracujemy z Biurem Notarialnym oraz korzystamy z pomocy detektywów wyspecjalizowanej firmy detektywistycznej.

LINKI:

www.kongos.com.pl – Specjaliści w dziedzinie wyceny wartości niematerialnych, autorzy publikacji „Wycena wartości niematerialnych i prawnych w praktyce” (ODDK Sp. z o. o., Gdańsk 1999): ANDRZEJ PODSZYWAŁOW i DARIUSZ PELC, akredytowani konsultanci Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu w programie rozwoju MSP.

 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background