O nas

Loading
loading..

O nas

wrzesień 16, 2015
BOFH1
No Comments

Kancelaria

Oferujemy kompleksową obsługę krajowych i zagranicznych podmiotów w zakresie wszystkich aspektów i strategii ochrony praw własności przemysłowej. Prowadzimy badania i oceniamy zdolność rejestrową zgłoszonych oznaczeń, wzorów, wynalazków, by następnie zapewnić Klientowi dokonanie wszelkich czynności rejestracyjnych w kraju i za granicą. Na życzenie Klienta prowadzimy także monitoring innych zgłoszeń, które mogą potencjalnie naruszać jego prawa wyłączne. W zakresie chronionych praw wyłącznych zapewniamy administracyjną obsługę przedłużania ochrony i uiszczania odpowiednich opłat. W przypadku konfliktów w zakresie praw wyłącznych nasi rzecznicy patentowi i prawnicy prowadzą postępowania przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO, EPO, a także przed sądami cywilnymi i administracyjnymi.

Współpracujemy i prowadzimy doraźne doradztwo specjalistyczne na rzecz wyspecjalizowanych służb marketingowych, reklamowych, zajmujących się transferem technologii, a także wyceną praw na dobrach niematerialnych, prywatyzacją i przekształceniami własnościowymi.

Na życzenie Klientów, na bieżąco informujemy ich o ważnych dla nich zmianach krajowego i europejskiego prawa własności przemysłowej.

Narzędzia i wyposażenie

Kancelaria jest wyposażona w dostęp do komercyjnych baz danych. Korzystając z nich, jesteśmy w stanie dostarczyć Klientowi możliwie najpełniejszą informację w zakresie chronionych praw wyłącznych w obszarze wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, zarówno w Polsce jak i na świecie.

Specjalizacja i rozwój

Biorąc pod uwagę dynamiczną rzeczywistość w zakresie praw wyłącznych pracownicy Kancelarii stale doskonalą swoją wiedzę i umiejętności na licznych krajowych i zagranicznych szkoleniach. Uczestniczymy także aktywnie w pracach stowarzyszeń ECTA i AIPPI.

Dostosowując się do potrzeb podmiotów gospodarczych, Kancelaria poszerza obszar swej działalności poprzez specjalizowanie się w postępowaniach sądowych o naruszenia praw wyłącznych oraz w toczących się przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi postępowaniach o wygaszenie lub unieważnienie nienależnie przyznanych praw własności przemysłowej.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background