Usługi

Loading
loading..

WYNALAZKI

badania oraz prowadzenie postępowań dla uzyskania patentów na wynalazki w kraju i za granicą

WZORY UŻYTKOWE

obsługa krajowych i zagranicznych procedur ochrony wzorów użytkowych

ZNAKI TOWAROWE

doradztwo, reprezentacja i obsługa zgłoszeń znaków towarowych w kraju i za granicą

WZORY PRZEMYSŁOWE

uzyskanie i utrzymanie wzoru przemysłowego w kraju i za granicą

OZNACZENIA GEOGRAFICZNE

zgłoszenia i monitorowanie oznaczeń geograficznych w kraju i za granicą

DOMENY INTERNETOWE

doradztwo i wsparcie w zakresie rozstrzygania sporów o domeny internetowe

Prawo autorskie

zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Postępowania sporne

reprezentacja klientów przed sądami i urzędami

Zapraszamy do współpracy!

Więcej informacji
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background