Wzory przemysłowe

Loading
loading..

Wzory przemysłowe

październik 13, 2015
BOFH1
No Comments


Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • doradztwa co do strategii i możliwości uzyskania i utrzymania wspólnotowego i/lub krajowego prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (w tym ujawnionego w ciągu 12 miesięcy przed datą zgłoszenia/pierwszeństwa przez twórcę, jego następcę prawnego lub, za zgodą uprawnionego, przez osobę trzecią, lub w wyniku nadużycia popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego), wnoszenia opłat urzędowych oraz używania wzoru przemysłowego przez uprawnionego i warunków dopuszczających używanie wzoru przez osoby trzecie, w kraju i/lub za granicą, badania zdolności rejestrowej wzoru, dochodzenia roszczeń cywilno-prawnych i in.;
  • reprezentowania uprawnionych do wzorów przemysłowych wspólnotowych i/lub krajowych w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym przed EUIPO i Urzędem Patentowym (w tym w postępowaniu sprzeciwowym i spornym) oraz przed organami odwoławczymi, wnoszeniu opłat urzędowych, w postępowaniach o wygaśnięcie lub unieważnienie prawa z rejestracji itd.;
  • obsługi klientów krajowych poprzez stałe pośrednictwo w prowadzonych za granicą w wskazanych państwach przez upoważnionych tam pełnomocników procedurach dotyczących uzyskiwania praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz obrony praw nabytych;
  • doradztwa co do rozporządzania prawami z rejestracji krajowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych, przenoszenia prawa, udzielania licencji, itp.;
  • monitorowania doraźnie i okresowo rejestracji wzorów przemysłowych, stanu prawnego ich ochrony itp. w Polsce, EUIPO i w wybranych krajach.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background