Znaki towarowe

Loading
loading..

Znaki towarowe

październik 14, 2015
BOFH1
No Comments


Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • doradztwa co do strategii i możliwości ubiegania się o uzyskanie i utrzymanie ochrony proponowanych znaków towarowych (także wspólnych znaków towarowych, wspólnych znaków towarowych gwarancyjnych i chronionych wspólnym prawem ochronnym) w kraju i/lub w wybranych krajach, projektowania postaci znaków, badania ich zdolności ochronnej jako znaki towarowe i/lub jako wzory, dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym, obrony przed zarzutami konkurencji oraz doradztwa w zakresie wszelkich form komercjalizacji uzyskanych praw ochronnych;
  • reprezentowania właścicieli znaków towarowych w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym przed Urzędem Patentowym (w tym w postępowaniu sprzeciwowym i spornym) i w postępowaniu przed organami odwoławczymi, w sprawach utrzymania ochrony, wnoszenia opłat urzędowych, o wygaszenie lub unieważnienie prawa ochronnego, przeniesienie prawa w całości lub w stosunku do niektórych towarów, o przeniesienie udziału we wspólnym prawie, o udzielenie licencji lub sublicencji itp.;
  • reprezentowania lub współreprezentowania właścicieli znaków towarowych w sprawach dotyczących roszczeń cywilnoprawnych (sprawy o ustalenie prawa do prawa ochronnego, naruszenie tego prawa, stwierdzenie prawa używania oznaczenia zarejestrowanego jako znak towarowy na rzecz innej osoby itp.);
  • obsługi klientów krajowych poprzez stałe pośrednictwo w prowadzonych za granicą przez zagranicznych pełnomocników procedurach, dotyczących uzyskiwania ochrony znaków towarowych, jej zabezpieczenia, obrony praw nabytych;
  • doradztwa co do rozporządzania prawami ochronnymi na znaki towarowe w kraju i za granicą;
  • monitorowania, doraźnego i okresowego, rejestracji i zgłoszeń znaków towarowych w Polsce i w wybranych krajach, włącznie ze znakami EUTM
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background